Összeférhetetlenségi és Etikai Bizottság

Elnök: Kenyér Anikó

Tagok: Juhász Attila, Völgyi Lajos

Fő feladatai:

A képviselő-testület tagjának magatartására vonatkozóan tett bejelentések, panaszok, vélemények, valamint a képviselők összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezés megvizsgálása.


(1) A képviselő-testület tagjának magatartására vonatkozóan tett bejelentések, panaszok, vélemények, valamint a képviselők összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezés megvizsgálása.

a) Önkormányzati intézményvezetők azon magatartása, tevékenysége ellen tett bejelentések, panaszok megvizsgálása, amelyek nem képezik fegyelmi eljárás megindításának alapját

b) Előzetesen állást foglal a nem képviselő-testületi hatáskörbe tartozó pályázat elbírálásával kapcsolatosan.

c) Előzetesen véleményezi az önkormányzat, vagy az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságai, és a települési képviselők, a bizottságok nem települési képviselő tagjai, illetve közeli hozzátartozóik, valamint a köztisztviselők és közeli hozzátartozóik, továbbá az önkormányzati intézmények közalkalmazottai és azok közeli hozzátartozói között kötendő szerződéseket.

d) Előzetesen állást foglal az önkormányzati intézményvezetők közeli hozzátartozóinak az általuk vezetett intézményeken belüli alkalmazása esetén.

e) Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket és az eljárás eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatja.

f) Gondoskodik a polgármester és az önkormányzati képviselők, valamint a velük egy háztartásban élő családtagjaik vagyonnyilatkozatainak zárt borítékban történő átvételéről. A vagyonnyilatkozatok megfelelő őrzéséről és nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik a hivatal köztisztviselője útján.

g)-

A bizottság etikai eljárását bármely települési képviselő, illetőleg bárki kezdeményezheti írásbeli kérelem alapján. Az eljárás lefolytatásának előfeltétele, hogy a bejelentő személy kétséget kizáróan megállapítható legyen, és az eljárásban szükséges közreműködést vállalja.

A bizottság a kérelemben foglaltak részletes vizsgálata és az érintett települési képviselő személyes meghallgatása után határozatot hoz, melyben állást foglal abban a kérdésben, hogy a kifogásolt magatartás vagy tevékenység megvalósít-e etikai vétséget. Jogszabálysértés esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervet kell megkeresni – a polgármester útján – a megfelelő eljárás lefolytatására.

A bizottság etikai határozata ellen – a kézbesítéstől számított 15 napon belül – a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A bizottság határozata ellen az eljárásban érdekeltek terjeszthetnek elő fellebbezést. A képviselő-testület határozata ellen további fellebbezésnek helye nincs.

A bizottság elrendelheti határozatának nyilvános közzétételét.

A bizottság működéséhez szükséges szakmai segítséget a jegyző köteles biztosítani.