Humán Bizottság

Elnök: Kocsisné Várnagy Tünde

Képviselő- testületi tagok: Kenyér Anikó, Jánossy Gábor, Virág Erzsébet, dr. Safar Ahmed

Kültagok: Horváth Gábor Zenó, Ábrahámné Bacskay Viktória, Havasi Gábor


Fő feladatai:

Egészségügyi és szociális területeket érintően a bizottság főbb feladatai:

a)Véleményezi Siófok Város Gondozási Központjának költségvetési-tervezetét, az anyagi, műszaki, szervezeti és személyi feltételek meglétét.

b)Véleményezi a Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázati felhívást és a beérkező pályázatokat.

c)Előkészíti és szervezi az egészségügyi alapellátás önkormányzati feladatait.

d)Ellátja a képviselő-testület által átruházott feladatokat.

e)Megvizsgálja az egészségügyi és szociális témakörébe tartozó bejelentéseket.

f)Javaslatot dolgoz ki az önkormányzat szociálpolitikai tevékenységére, ezen belül a rendelkezésre álló eszközök racionális felhasználására, továbbá a szociális intézményrendszer fejlesztésére.

g)Figyelemmel kíséri a munkanélküliség alakulását, javaslatot tesz csökkentésének módjaira.

h)Gondoskodik az önkormányzati lakástámogatási rendszer működtetéséről.

i)Figyelemmel kíséri a szociálisan hátrányos helyzetű lakosság élet- és munkakörülményeit.

j)Figyelemmel kíséri a város munkaképes korú lakossága munkalehetőségeit.

k)Véleményezi a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket.

Köznevelést és közművelődést érintően a bizottság főbb feladatai:

  • a)Megvizsgálja, melyek azok az önkormányzat által fenntartott köznevelési és közművelődési intézmények, amelyek fejlesztésére szükség van, prioritásokat határoz meg.
  • b)Véleményezi a köznevelési és közművelődési intézmények költségvetés-tervezetét, az anyagi, műszaki, szervezeti és személyi feltételek meglétét.
  • c)Véleményezi a köznevelési és közművelődési intézmények intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázati felhívást és a beérkező pályázatokat.
  • d)Ellátja a képviselő-testület által átruházott feladatokat.
  • e)Megvizsgálja a köznevelést és közművelődést érintő témakörben tett azon bejelentéseket, melyek elbírálása az önkormányzat hatáskörébe tartozik.
  • f)Véleményezi a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket.
  • g)Döntésre előkészíti a szociális ösztöndíj pályázatot.

Sporttal kapcsolatban a bizottság főbb feladatai:

a)Döntésre előkészíti a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról.

b)Szervezi, az önkormányzat célkitűzéseivel összhangban, a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel való együttműködést.

c)Figyelemmel kíséri az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények működtetését.

d)Döntésre előkészíti a helyi sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket tartalmazó helyi rendeletet.

e)Előkészíti és segíti a sportkörök működéséhez szükséges feltételek megteremtését.