Főépítészi iroda

VÁLTOZÁSOK!

A rendkívüli helyzetre tekintettel a Főépítészi Iroda 2020. március 25. napjától "home office"-ban, azaz távmunkában dolgozik.

A megszokott hivatali telefonszámokon nem leszünk elérhetőek.

A települési véleményezési eljárás nem változik, ÉTDR-ben folytatjuk le.

A településképi bejelentési eljáráshoz és szakmai konzultációhoz kapcsolódó dokumentációt (minimális tartalom: kérelem, meghatalmazás, tervdokumentáció, látványterv és/vagy utcakép) 

kérjük e-mail-ben is megküldeni a foepitesz@siofok.hu e-mail címre. 

Előzetes konzultáció kérése, tájékoztatás kérés, egyeztetés a foepitesz@siofok.hu e-mail címen.

A címmegállapítási kérelmeket kérjük a foepitesz@siofok.hu e-mail címre küldeni.

Kérjük minden esetben adjanak meg telefonos elérhetőséget, hogy szükség esetén tudjunk Önökkel egyeztetni!


Főépítészi Iroda

A Főépítészi Iroda a főépítészi feladatkörében a főépítész és főépítészi referensek útján látja el feladatait.

A Főépítészi Iroda általános feladatai:

 • Településrendezési feladatok
 • Egyedi építési ügyekkel, településképi véleményezéssel és településképi bejelentéssel kapcsolatos feladatok
 • Helyi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos feladatok
 • Településképi Arculati Kézikönyv (TAK), Településképi rendelet (TKR), Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatok
 • Szakmai konzultáció biztosítása a tervezők és építtetők számára
 • szakhatóságként jár el telekalakítási eljárásokban (Siófok)
 • szakhatóságként jár el telekalakítási eljárásokban (2020. április 21. napjától Siójut és Balatonvilágos közigazgatási területén)
 • hatósági bizonyítványt állít ki a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 26/C. § (2) és (3) bekezdése alapján

Intézhető ügytípusok:

 • településképi véleményezési eljárás lefolytatása a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást megelőzően,
 • településképi bejelentési eljárás lefolytatása az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében,
 • településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció minden egyszerűsített bejelentés alapján végezhető építési tevékenység, valamint a településképi értelemben meghatározó és kiemelt jelentőségű területeken végzett településképet érintő építési tevékenység megkezdése előtt, legyen az építési engedély köteles, egyszerű bejelentés köteles, vagy építési engedély és egyszerű bejelentés nélkül végezhető építési tevékenység.